KÖRBE – Környezetpszichológiai Beszélgetések – VárosVariációk

Az ELTE PPK Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszékének Környezetpszichológiai Kutatócsoportja és az MPT Környezetpszichológiai Szekciója szervezésében kerül megrendezésre 2013. május 7-én a KÖRBE – Környezetpszichológiai Beszélgetések konferencia az ELTE PPK Pszichológiai Intézetében.

2013-ban hagyományteremtő szándékkal indul útjára a „KÖRBE – Környezetpszichológiai beszélgetések” szakmai konferenca, melynek célja, hogy a környezetpszichológiával foglalkozók és a tudományághoz köthető társterületek képviselői találkozzanak, és megismerjék egymás tevékenységét. A KÖRBE fórumot kínál az élvezetes szakmai eszmecserére a különböző szakterületek képviselőinek, kutatóinak és egyetemi hallgatóknak egyaránt.

A környezetpszichológia az ember és környezete közötti pszichológiai kapcsolatot vizsgálja. A szervezők szemlélete szerint a fizikai környezet az ember egyenrangú társa, abban az értelemben, hogy a belső, lélektani folyamatokkal együtt, azokkal kölcsönhatásban vesz részt a viselkedés folyamatában. Ez a nézőpont lehetővé teszi, hogy — ebből a pszichológiai szempontból újszerű kiindulásból — számos lélektani természetű kérdést tegyünk fel és válaszoljunk meg az épített/tárgyi, természeti és virtuális környezetben megnyilvánuló emberrel kapcsolatban.

A környezetpszichológia természetéből adódóan multidiszciplináris terület. A környezetpszichológusok számos más tudományág (építészet, szociológia, kommunikációtudomány, antropológia. földrajz) képviselőivel működnek együtt mind elméleti, mind gyakorlati munkákban.

Amikor az emberek meghatározzák önmagukat, identitásukat maguk és mások számára, vagyis választ adnak a “ki vagyok én?” kérdésre, jellemzően a fontos helyeik mentén is teszik ezt. A város kiemelt önmeghatározási tér: az emberek definiálják önmagukat a városi-vidéki dimenzió mentén. A város és változatai – a VárosVariációk – hétköznapi, környezetpszichológiai, építészeti és művészeti szempontból egyaránt izgalmas és lélektanilag gyakran ellentmondásos közegei az emberi életnek.

A KÖRBE idei témája a város – pontosabban a város és egyik leképeződése, a campus, vagyis az egyetemváros. A Környezetpszichológiai Beszélgetésekben – a most teremtődő hagyományokhoz hűen – részt vesznek pszichológusok, építészek, művészek, egyetemi hallgatók.

KÖRBE: Sokszínűen a városról! 

Program

14:00 Megnyitó Dúll Andrea

ELTE PPK Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszék, tanszékvezető

14:10 Az egyetemi campustól a városig: bevezetés a városvariációk világába

Dúll Andrea

ELTE PPK Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszék, tanszékvezető

15:00 Campus-maratonI.:„ELTÉ-svagyok”–az egyetemi környezet szerepe az identitásban

Balázs Szabina, Horváth Anna

Kiss Alexandra, Kubik Zsófia, László Andrea

Virágh Tamás, Németh Dániel, Kaló Bence

Tóth Rebeka

16:00 Szünet

16:15 Campus-maratonII.:„ELTÉ-svagyok”–azegyetemikörnyezetszerepeaz identitásban

Csajbók Zsófia, Póllai Döníz, Skrapits Melinda

Szűcs Barbara, Kovács Dóra,

Tóth Kim Móric és Tarján Eszter

Baumstark Bea – Vágó Emese

17:30 Szünet, frissítők

18:00 Város és a víz

Pálfy Sándor

BME, Építészmérnöki kar, Urbanisztikai Tanszék

19:00 Városreprezentációk kerekasztal – hogyan jelenik meg a városi környezet a kortárs művészetekben?

Beszélgetőtársak:
Szimler Bálint (Kodály Method)
Busa Pista (Irie Maffia)
Szabó-Lencz Péter (BudapestAvantgarde Blog) Moderátor: Juhász Judit (Városkommunikáció Blog)

20:00 Zárszó

Dúll Andrea

ELTE PPK Gazdaság-és Környezetpszichológia Tanszék, tanszékvezető

 

Időpont: 2013. május 7-én,
Helyszín: ELTE PPK Pszichológiai Intézetében (VI. ker. Budapest, Izabella u. 46.)
Facebook esemény ITT!