JULIAKALDY – Construct

A tér a tapasztalataink útján érzékelt realitás. A térélmény biológiai funkció, nem kiváltság. Éppen olyan emberi tapasztalat mint minden más.

A térélmény minden ember számára elérhető, csakúgy mint a színek, hangok, illatok élményei. Vonalakat keresek, amik egymásba fonódnak, kereszteződnek, párhuzamosak, térbe emelkednek, görbülnek, megtörnek, sérülnek.

A szögek, ívek, csomópontok találkozásakor kialakuló negatív tér és a tereket elválasztó vonalak viszonya különböző dimenzókat nyit meg.

Corbel natural
Faux natural

 

 

Axis natural
Pendant natural
Pendant black
Corbel black
Lunett black

 

 

Faux black
Axis black

 

Vault for men

 

Vajon hol találjuk meg a harmóniát, a megszerkesztett vagy a véletlen miatt megszületett közegben? Vajon mi a nyitott, és mi az üres?

Corbel mint
Faux mint
Lunett mint
Axis mint
Gradient
Atlantes

 “Amit általánosságban a „térről” tudunk, igen kevéssé alkalmas arra, hogy reálisan megragadhatóvá tegye, kézzelfogható létezéssel ruházza fel.” -Moholy-Nagy László: A tér költészete

 

www.juliakaldy.com