Minusplus X MOME Campus

MINUSPLUS éptítész stúdió pályaműve megvételt nyert az utóbbi évek legnagyobb léptékű kreatívipari innovációs projektje, a MOME Campus építészeti tervpályázatán. A tervezési munkát több éves kutatómunka alapozta meg, ami nem csak a felsőoktatási intézmények napjainkban zajló átalakulását és a kortárs építészeti példák funkcióelemzését foglalja magába, de interdiszciplináris módon az érintkező tudományterületeket (környezetpszichológia, oktatásszervezés és -menedzsment) is maga mellé állítja.

mome minusplus 04

A MINUSPLUS kutatásának célja az volt, hogy megmutassák a hazai felsőoktatási intézmények számára az átalakulás útját és felkínálják az ezt elősegítő építészeti megoldásokat. Ezeket az eredményeket két konferencián publikálták 2015-ben. Munkájukat visszaigazolta, hogy az előadások a MOME Campus fejlesztését előkészítő stratégia (Intergrált Intézményfejlesztési Program) kidolgozására is hatott, abban többször is hivatkozik rá a program. A tavaly év végén kiírt tervpályázat váratlan lehetőséget biztosított arra, hogy a kutatásban megszerzett tudást a gyakorlatban ellenőrizhessék és építészeti formába öntsük. Így született meg a stúdió pályaműve az új MOME Campusra.

mome minusplus 01 mome minusplus 03 mome minusplus 02

A MOME campus fejlesztésének tervezése során a MINUSPLUS elsődleges célja az volt, hogy az oktatás jelenlegi tekintélyelvű struktúrái helyett részvételen alapuló, átjárható, közösségre és együttműködésre hangolt tanulási környezeteket hozzzanak létre. A terek nem zártak és befejezettek, hanem befogadják és kiszolgálják a felhasználót. a koncepció lényege egy olyan hálózat létrehozása, amely az egyetem egész területét átszövi, átjárást biztosít a külső és a belső terek, tanár és hallgató, a közösségi- és az egyedüllét helyei között. Az egyes terek tiszta funkciója feloldódik, elmosódnak a funkcionális és fizikai határok, a helyiségek folyton újraértelmeződnek a velük szemben támasztott igények szerint. Ugyanúgy lehet alkotói, kiállítási vagy közlekedő tér a szemináriumi terem, a lépcsőház vagy akár a kert is.

DCIM999GOPRO

Gratulálunk a remek pályamunkához és annak eredményéhez is a MINUSPLUS Stúdiónak!